Equip editorial

Marta Rabasa López
Tècnica d'edició
marta.rabasa@uab.cat

Jordi Lacruz
Tècnic d'edició
jordi.lacruz@uab.cat

Pep Sansó
Coordinació Servei de Revistes
pep.sanso@uab.cat

Marc Bria
Tècnic desenvolupament
marc.bria@uab.cat