https://monografies.uab.cat/monografies/issue/feed Monografies en accés obert de la UAB 2024-07-18T07:23:50+00:00 Servei de Publicacions sp@uab.cat Open Monograph Press <p>El <a href="https://publicacions.uab.cat" target="_blank" rel="noopener">Servei de Publicacions</a> gestiona la producció i distribució dels llibres i de les <a href="https://revistes.uab.cat" target="_blank" rel="noopener">revistes científiques</a> de la Universitat Autònoma de Barcelona.</p> <p>En aquest espai es poden trobar les monografies en accés obert, editades pels departaments, capçaleres de revistes o per autors/ras de la UAB, que per la seva naturalesa s'han editat amb ISBN, i dins de les col·leccions monogràfiques o com a obres fora de col·lecció.</p> https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/40 Lengua china para traductores 2024-07-18T07:23:50+00:00 Helena Casas-Tost adreçanovalida@uab.cat Sara Rovira-Esteva adreçanovalida@uab.cat Anne-Hélène Suárez Girard adreçanovalida@uab.cat <p>Les tres autores d'aquest manual han cursat estudis superiors i han desenvolupat projectes de recerca en universitats xineses i taiwaneses al llarg de les últimes tres dècades, circumstància que les ha dotat d'una visió panoràmica de la realitat lingüística i social de les dues principals zones de parla xinesa. Les seves diferents trajectòries i interessos s'han sumat a una dilatada experiència docent per a elaborar un manual fruit d'un llarg procés de reflexió, debat i consens, i que respon a un determinat projecte docent amb uns objectius molt definits.</p> <p>Aquest manual de xinès és el primer elaborat a Espanya des de l'àmbit universitari dirigit a hispanoparlants i l'únic que s'inscriu en l'àmbit de la llengua per a traductors. La present obra destaca pel seu enfocament innovador, que situa a l'estudiant en el centre del procés d'aprenentatge i tracta la llengua de manera integral. La metodologia seguida reflecteix el dinamisme i la versatilitat de la llengua xinesa, ja que es parteix de les claus i altres elements que componen els caràcters, donant compte de la productiva capacitat de combinació entre ells, fins a arribar a l'anàlisi textual a nivell discursiu. A més d'estar orientat a alumnes de traducció, aquest manual sens dubte resultarà atractiu i útil per a tot aquell que busqui acostar-se al xinès des d'una nova perspectiva i aprendre'l d'un mode sistemàtic i rigorós.</p> <p>Aquest manual està complementat amb una pàgina web en la qual es poden trobar tots els exercicis de comprensió i expressió oral, a més d'exercicis complementaris i altres informacions d'utilitat. Pàgina web: <a title="https://dtieao.uab.cat/xuezhongwen/" href="https://dtieao.uab.cat/xuezhongwen/">https://dtieao.uab.cat/xuezhongwen/</a>.</p> 2024-07-18T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2024 Helena Casas-Tost, Sara Rovira-Esteva, Anne-Hélène Suárez Girard https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/39 Innovació docent i aprenentatge jurídic 2024-06-13T12:04:49+00:00 Josep Cid Moliné adreçanovalida@uab.cat Josep Cañabate Pérez adreçanovalida@uab.cat <p>El Grup InnovaDret de la Facultat de Dret de la UAB, creat al curs 2020-2021 gràcies a l’impuls del deganat, presenta una publicació derivada de la primera edició del seu seminari permanent durant l’any acadèmic 2021-2022. Aquesta obra està centrada en la innovació docent dins del nou model del grau de Dret i la seva finalitat és compartir experiències i eines per millorar la pràctica docent.</p> <p>El volum compila les contribucions del professorat de diverses àrees i explora un ventall de metodologies d’aprenentatge jurídic que volen situar l’estudiant al centre del procés educatiu. Les temàtiques abordades inclouen reflexions sobre la simulació de judicis a Dret Penal per part de Joan Baucells i María José Rodríguez Puerta, o l’ús del debat com a eina d’aprenentatge a l’assignatura de Penalogia per part de Josep Cid. D’altra banda, Cristina Blasi analitza l’aplicació de MOOC com a mètode de digitalització, i Josep Cañabate, la gestió d’equips docents en el nou model docent. Carles Górriz i Susana Navas dediquen, respectivament, dos capítols a &nbsp;la revisió i l’elaboració de documents jurídics en assignatures com Dret Mercantil o Dret de Successions. Finalment, Ricard Esteban estudia l’aprenentatge i servei en el treball de fi de grau de Dret.</p> <p>Aquesta obra col·lectiva surt a la llum amb la voluntat que sigui la primera d’una sèrie de publicacions sobre la innovació docent en l’àmbit del Dret dins de la col·lecció «InnovaDret».</p> 2024-06-13T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2024 Josep Cid Moliné, Josep Cañabate Pérez https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/37 Editar el Siglo de Oro en la era digital 2024-05-03T10:41:40+00:00 Eugenia Fosalba eugenia.fosalba@udg.edu Susanna Allés-Torrent susanna_alles@miami.edu Anna Bognolo anna.bognolo@univr.it Stefano Bazzaco stefano.bazzaco@univr.it Jesús Tronch Pérez tronch@uv.es Ramón Valdés Gázquez ramon.valdes.gazquez@uab.cat Mercedes Blanco citrine.blanco@gmail.com Aude Plagnard aude.plagnard@gmail.com Helena Bermúdez Sabel helena.bermudez@jinntec.de Clara Isabel Martínez Cantón cimartinez@flog.uned.es Pablo Ruiz Fabo ruizfabo@unistra.fr Borja Navarro Colorado borja@dlsi.ua.es <p class="p1">Este volumen colectivo ofrece siete contribuciones de siete proyectos distintos, con sus respectivas experiencias en la edición filológica y digital de textos áureos. Las ediciones abarcan materias dispares, como los libros de caballerías, el soneto, la obra y recepción de Góngora, las comedias de Lope de Vega o la obra poética de Garcilaso de la Vega, con el abordaje desde cada proyecto de objetivos parecidos o más alejados: la creación de bibliotecas digitales, ediciones de autor concebidas como archivos digitales, técnicas variadas para el procesamiento y anotación textual, el establecimiento y la fijación del texto. La publicación de este volumen colectivo forma parte del proyecto “Garcilaso en Italia. Clasicismo horaciano” (2020-2024). Referencia: PID2019-107928GB-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España.</p> 2024-05-07T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2024 Eugenia Fosalba, Susanna Allés-Torrent; Anna Bognolo, Stefano Bazzaco, Jesús Tronch Pérez, Ramón Valdés Gázquez, Mercedes Blanco, Aude Plagnard, Helena Bermúdez Sabel, Clara Isabel Martínez Cantón, Pablo Ruiz Fabo, Borja Navarro Colorado https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/13 Didàctica de la física per a l’educació secundària obligatòria 2024-02-21T09:45:26+00:00 Digna Couso contactenovalid@uab.cat Víctor López-Simó contactenovalid@uab.cat <p>Quines són les idees clau de la física que cal que l’alumnat aprengui durant la seva educació secundària obligatòria? Per què és important aprendre aquestes idees? Què fa que costi tant que l’alumnat les construeixi amb sentit? Quines estratègies i quins recursos docents poden ajudar en aquesta tasca?</p> <p>Aquest manual vol compartir visions, recursos i experiències per a un ensenyament de la física orientat a la comprensió conceptual (posant èmfasi a entendre les idees i no només a memoritzar equacions i procediments) d’arrel constructivista (partint sempre del que l’alumne ja sap i realment pensa), amb voluntat fenomenològica (enfrontant constantment l’alumnat amb fenòmens quotidians o propers) i de naturalesa dialògica (entenent que aprendre ciències vol dir parlar i compartir significats en comunitat).</p> <p>Una obra d’utilitat tant per a docents en formació com per a docents en actiu i altres professionals de l’educació i la divulgació científica.</p> 2024-02-21T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2024 Digna Couso, Víctor López-Simó https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/12 Càlcul en variable complexa 2024-01-31T08:57:37+00:00 Emili Bagan contactenovalid@uab.cat Antoni Méndez contactenovalid@uab.cat Oriol Pujolàs contactenovalid@uab.cat <p>El càlcul en variable complexa és una part de les matemàtiques fascinant, que combina conceptes analítics i geomètrics per arribar, de manera senzilla, a resultats molt importants. Les seves aplicacions s’estenen a moltes àrees de la física i de l’enginyeria. Aquest manual recull material didàctic, acumulat al llarg dels anys, sobre càlcul en variable complexa. Inclou apunts de teoria amb exemples, i nombrosos exercicis, problemes i exàmens resolts. Aquesta matèria és part del currículum del grau de Física de la UAB. Els autors han fet un esforç per adaptar el material al grau actual donant pes als aspectes formals, al rigor matemàtic i a les demostracions. El contingut també va dirigit a estudiants d’altres titulacions, com Matemàtiques i Enginyeria, interessats en una introducció assequible, però rigorosa, al càlcul en variable complexa.</p> 2024-01-31T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2024 Emili Bagan, Antoni Méndez, Oriol Pujolàs https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/11 Los muros de la separación 2023-11-09T12:12:05+00:00 Teresa San Román teresa.sanroman@uab.cat <p>Esta última edición revisada de <em>Los muros de la separación</em> de Teresa San Román aborda la cuestión del racismo y la xenofobia desde una perspectiva transcultural. Para ello la autora revisa los conceptos de relativismo y fundamentalismo cultural, el etnocentrismo, el universalismo y la ciudadanía, entre otros, reclamando una contrastación empírica rigurosa de los supuestos subyacentes a los fenómenos relacionados con la alterofobia y la alterofilia. Este esfuerzo analítico introduce el necesario rigor en un debate que trasciende el contexto académico para convertirse en una batalla ideológica en diferentes estratos de la sociedad. El resultado es una agenda de investigación, más actual que nunca, con un esquema para el análisis objetivo de las dinámicas de exclusión de la diferencia cultural. Por último, la autora apunta el camino para lograr una convivencia pluricultural y destaca la importancia del diálogo y el conocimiento mutuos, así como la renuncia a posiciones de poder para lograr ese objetivo.</p> 2023-11-16T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Teresa San Román https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/14 Mestres i guies 2024-03-08T14:08:03+00:00 Anna Aguilar-Amat adreçanovalida@uab.cat Remei Perpinyà Morera adreçanovalida@uab.cat Joaquim Sala-Sanahuja adreçanovalida@uab.cat <p>Aquest és el setè volum de la col·lecció «Glosses», editat per la Facultat de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona per recordar el professorat que s’ha jubilat durant el curs 2022-2023. En les tres contribucions d’enguany destaca un fil conductor entorn de la docència. Amb un punt de vista personal i honest, Anna Aguilar-Amat escriu sobre la seva experiència docent en l’assignatura de Terminologia i revisa breument la seva trajectòria investigadora des de la perspectiva d’una acadèmica capdavantera en el seu àmbit. A continuació, Remei Perpinyà repassa els reptes que ha hagut de gestionar com a docent de Documentació Aplicada i fa una revisió de lectura obligada sobre l’evolució de la gestió de la informació de les últimes tres dècades. Finalment, Joaquim Sala-Sanahuja escriu per a aquest volum unes encisadores memòries de la seva època com a estudiant a París i Barcelona, entre els anys 1970 i 1986, i parla sobretot dels seus mestres d’aquella època. Els tres escrits són molt diferents i valuosos. No només ens fan testimonis d’experiències viscudes, sinó que també ens conviden a repensar la nostra tasca com a docents universitaris.</p> 2023-11-15T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2024 Anna Aguilar-Amat, Remei Perpinyà Morera, Joaquim Sala-Sanahuja https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/18 Conferències del Postgrau de Correcció 2024-03-14T11:38:13+00:00 David Paloma adreçanovalida@uab.cat Mònica Montserrat adreçanovalida@uab.cat <p>Aquest volum recull les conferències, d'inauguració i de cloenda, del Postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic de la UAB en l'edició del curs 2022-2023. La conferència d’inauguració, <em>Tòpics del doblatge en català</em>, va ser impartida en línia per Miquel Strubell i Prats, gestor del compte de Twitter @DoblatgeCatala, el 18 d'octubre del 2022; i la de cloenda, <em>Quan la llengua catalana i la correcció esdevenen passió</em>, de Josep M. Mestres i Serra, cap de correcció lingüística de l'Institut d'Estudis Catalans durant trenta anys (1991-2021), va ser impartida de forma presencial a la Universitat Autònoma de Barcelona, el 25 de maig del 2023.</p> 2023-10-06T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 David Paloma, Mònica Montserrat https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/15 Mercat de l’art, col·leccionisme i museus 2022 2024-03-13T09:48:46+00:00 Bonaventura Bassegoda Hugas adreçanovalida@uab.cat Ignasi Domènech Vives adreçanovalida@uab.cat <p>Des de l’octubre de 2012 s’han fet regularment de manera anual unes jornades o seminaris científics amb el títol de Mercat de l’Art, Col·leccionisme i Museus, que han donat com a resultat permanent la publicació d’uns volums amb les ponències presentades. Actualment, aquest material configura ja un veritable corpus de valuosa documentació entorn del fenomen del col·leccionisme i el mercat de l’art a Catalunya.</p> <p>La nostra intenció amb la realització d’aquesta jornada ha estat crear una plataforma on poder presentar uns resultats de recerca i discutir-los amb comoditat amb tots els diferents sectors vinculats a les arts: universitaris, professionals dels museus, antiquaris, galeristes, marxants, experts, restauradors, col·leccionistes i afeccionats en general. Estem convençuts de la plena complementarietat de tots aquests punts de vista perquè el progrés del col·leccionisme al llarg de la història ha anat sempre en paral·lel a la formació dels museus i a la configuració del coneixement i l’estudi de les arts. Per això, hem cregut en la utilitat d’una jornada en la qual coincidir i compartir informacions i coneixences, amb un format amable i en un lloc d’una forta empremta simbòlica en la història del col·leccionisme a Catalunya com és el Palau de Maricel de Sitges.</p> 2023-06-13T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2024 Bonaventura Bassegoda Hugas, Ignasi Domènech Vives https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/16 Anuari d'Emprenedoria, Economia i Innovació Social 2023 2024-03-13T10:21:41+00:00 Hector Sala Lorda adreçanovalida@uab.cat Marta-Patricia Aparicio y Montesinos adreçanovalida@uab.cat <p>L'Anuari d'Emprenedoria, Economia i Innovació Social és una col·lecció d'accés obert promoguda i coordinada pel Centre d'Estudis i de Recerca en Emprenedoria i Innovació Social (CREIS), un centre de recerca interdisciplinària per a l'estudi del fenomen de l'emprenedoria i la innovació social, dels factors que el determinen i de l'impacte que els projectes socials susciten sobre l'economia en general i sobre les persones en particular. La col·lecció es planteja l'objectiu de tractar els diferents temes d'interès social des d'un doble vessant. Primer, des d'un punt de vista proper, vinculat al territori, i amb voluntat d'influir en la definició de les polítiques públiques. I segon, proporcionant la mirada àmplia i rigorosa amb què els experts, acadèmics i no acadèmics, poden analitzar aquests problemes, ajudar a comprendre'n l'origen, i indicar com cal gestionar-los i resoldre'ls de la millor manera possible.</p> 2023-06-12T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Hector Sala Lorda, Marta Aparicio y Montesinos https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/17 Apatia 2024-03-13T10:49:42+00:00 Mireia Mejías Roca adreçanovalida@uab.cat <p>Aquest relat ens trasllada als pensaments i reflexions de la Laura, una noia de divuit anys que se sent atrapada dins el seu petit poble. Els seus dies semblen estar regits per l’apatia i un sentiment de passivitat contínua que minven cada cop més les seves ganes de viure. Tot i així, té un refugi dins d’aquesta atmosfera de tristor constant: el Joel, un noi del mateix poble amb qui comparteix un secret.</p> <p><em>Apatia</em>&nbsp;ha estat l’obra guanyadora del XIV Premi de Narrativa Breu per a Joves «Caterina Albert» de 2023, convocat per la UAB i&nbsp;l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.</p> 2023-06-11T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Mireia Mejías Roca https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/30 Anuari d'Emprenedoria, Economia i Innovació Social 2022 2024-03-15T12:11:48+00:00 Hector Sala Lorda adreçanovalida@uab.cat Marta-Patricia Aparicio y Montesinos adreçanovalida@uab.cat <p>L'Anuari d'Emprenedoria, Economia i Innovació Social és una col·lecció d'accés obert promoguda i coordinada pel Centre d'Estudis i de Recerca en Emprenedoria i Innovació Social (CREIS), un centre de recerca interdisciplinària per a l'estudi del fenomen de l'emprenedoria i la innovació social, dels factors que el determinen i de l'impacte que els projectes socials susciten sobre l'economia en general i sobre les persones en particular. La col·lecció es planteja l'objectiu de tractar els diferents temes d'interès social des d'un doble vessant. Primer, des d'un punt de vista proper, vinculat al territori, i amb voluntat d'influir en la definició de les polítiques públiques. I segon, proporcionant la mirada àmplia i rigorosa amb què els experts, acadèmics i no acadèmics, poden analitzar aquests problemes, ajudar a comprendre'n l'origen, i indicar com cal gestionar-los i resoldre'ls de la millor manera possible.</p> 2023-06-10T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Hector Sala Lorda, Marta-Patricia Aparicio y Montesinos https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/19 Wilhelm von Humboldt 2024-03-13T14:13:04+00:00 Antoni Serra Ramoneda adreçanovalida@uab.cat <p>En ple desenvolupament del Pla Bolonya i malgrat el temps transcorregut, en els cenacles universitaris l'ombra de Wilhelm von Humboldt segueix present. Molt se'l cita, però no sempre amb coneixement de causa. La present obra pretén subministrar, en una primera part, un millor coneixement de la seva figura i el seu model d'universitat i les controvèrsies que aquest ha suscitat. Especial accent es posa en la Universitat de Berlín, de la qual va ser fundador i que avui porta el seu nom. Pot afirmar-se que l'èxit de les universitats nord-americanes més prestigioses es deu a la seva traça en l'adaptació que van fer del model Humboldt a les circumstàncies vigents en el món modern? Hi ha diversitat d'opinions sobre aquest punt. Però la pregunta és particularment rellevant quan l'àmbit se circumscriu als estudis empresarials, aquests que solen atreure a una proporció molt respectable de l'alumnat en molts països com el nostre. Com s'explica amb detall en la segona part, en la pàtria de Humboldt la seva introducció en l'àmbit universitari va seguir una trajectòria peculiar. El resultat sembla haver estat molt inferior a l'aconseguit per les institucions d'ensenyament superior americanes, que mantenen un indiscutible lideratge mundial. Europa pretén ara recuperar el terreny perdut. En part, la divisió dels estudis en dos escalonis —grau i màster— hauria de facilitar aquest objectiu, però caldrà veure si l'entorn social i el model econòmic europeu permeten que finalment s'aconsegueixi. Finalment, en la tercera part es posa el focus en el cas espanyol, que constitueix un cas especial. La història de les escoles de comerç, finalment absorbides en les facultats d'economia i empresa, mostra una trajectòria en certa manera similar a l'alemanya. No obstant això, hi ha fets diferencials, com la creixent implantació d'institucions privades i l'aparició d'unes escoles de negocis que han aconseguit situar-se en llocs privilegiats en les classificacions internacionals.</p> 2023-06-09T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Antoni Serra Ramoneda https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/20 La recepció de l'obra d'Arnau de Vilanova 2024-03-14T08:23:05+00:00 Jaume Mensa adreçanovalida@uab.cat Sebastià Giralt adreçanovalida@uab.cat Jon Arrizabalaga adreçanovalida@uab.cat Jaume de Puig adreçanovalida@uab.cat <p>Actes de la IV Trobada Internacional d’Estudis Arnaldians, organitzada per Jaume de Puig i Jaume Mensa amb Jon Arrizabalaga i Sebastià Giralt.</p> 2023-06-08T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Jaume Mensa, Sebastià Giralt, Jon Arrizabalaga, Jaume de Puig https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/21 Arnaldi de Villanova 2024-03-14T08:53:19+00:00 Arnau de Vilanova adreçanovalida@uab.cat <p><em>Antidotum contra venenum effusum per fratrem Martinum de Atheca, praedicatorem&nbsp;</em>(en endavant,&nbsp;<em>Antidotum</em>) d'Arnau de Vilanova és una obra molt especial, interessant per múltiples raons, però que, això no obstant, es conserva encara inèdita en dos manuscrits: el Vat. lat. 3824, de la Biblioteca Apostolica Vaticana i el Canon. Misc. 370, de la Bodleian Library d'Oxford. Heinrich Finke, Franz Ehrle, Josep Perarnau o qui signa aquestes pàgines n'han publicat alguns fragments més o menys breus. No és estrany, doncs, que l'<em>Antidotum</em>&nbsp;només sigui esmentat de passada en els estudis arnaldians crítics. L'<em>Antidotum</em>&nbsp;és la darrera obra de caràcter doctrinal de la polèmica escatològica que Arnau de Vilanova va sostenir amb els professors de París i els teòlegs dominicans entre els anys 1300 i 1305.</p> 2023-06-07T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Arnau de Vilanova https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/22 Vagueries al passadís de l’FTI 2024-03-14T08:59:51+00:00 Laura Berenguer Estellés adreçanovalida@uab.cat <p>La Natalia Kubyshina surt de classe amb els exàmens sota el braç. Encara hi ha alumnes que no conjuguen bé els verbs russos. Cal que llegeixin més i que dediquin més temps a fer els deures. Només hi ha una manera d’aprendre i és amb dedicació, esforç i hores. Té feina, amb aquests alumnes. Corregirà tots i cadascun dels errors dels exàmens, amb lletra petita i comentaris al marge, perquè vol que millorin, que s’hi fixin. No se li escaparà cap detall. Amb l’esforç i la tenacitat com a lema vital, la Natalia Kubyshina els ensenya rus amb serietat i rigor acadèmic. La seva presència exigent a l’aula contrasta amb la discreció als passadissos. Si no fos per la jaqueta clàssica, mostra de respecte i tradició universitària, al passadís passaria desapercebuda amb els pantalons blau marí i el jersei de punt. Camina tot pensant que li agrada ensenyar llengua, però també literatura. La literatura és la millor manera de conèixer l’ànima russa.</p> 2023-06-06T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Laura Berenguer Estellés https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/23 O nobel português 2024-03-14T10:59:31+00:00 Priscilla Lopes d’ El Rei adreçanovalida@uab.cat Beatriz Carvalho adreçanovalida@uab.cat <p>La proposta d'aquest llibre va partir de l'ex degà de la Facultat de Traducció i Interpretació, l'estimat Albert Branchadell -a qui agraïm la seva confiança-, i no podia arribar en millor moment, ja que aquest any 2022 es commemora el centenari del naixement de José Saramago (Azinhaga, 1922). La invitació pretenia donar continuïtat a la col·lecció "12 Literatures" creada per la FTI, que serveix per a mostrar al món les 12 llengües que s'ensenyen en aquesta institució. Que el segon volum estigués dedicat a l'únic (fins ara) Premi Nobel en llengua portuguesa va ser un honor per a nosaltres com a editors.</p> 2023-06-05T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Priscilla Lopes d’ El Rei, Beatriz Carvalho https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/24 Sparkassen, una fortaleza asediada 2024-03-14T11:49:25+00:00 Antoni Serra Ramoneda adreçanovalida@uab.cat <p>Les Sparkassen, com denominen els alemanys a les seves caixes d'estalvis, han estat una excepció en el panorama europeu. A diferència dels seus congèneres als països veïns, van resistir amb èxit els embats privatitzadors i la consegüent crisi financera que tant es va encebar en el sistema creditici espanyol. Ara tornen a viure una prova. En part, pels baixos tipus d'interès afavorits per la política monetària del BCE, però també pels errors comesos en la seva gestió. El seu sistema de govern ha degenerat, com ho han fet les seves polítiques d'inversions i de remuneració, i ha perdut coherència amb la seva missió fundacional. Les mesures de reducció de costos irriten a la seva clientela, més de la meitat de la població alemanya. En conseqüència, guanyen decibels les veus que clamen per la seva privatització, encoratjades a més des de Brussel·les, la poca fe de la qual en el model tradicional davant els aires liberalitzadors i globalitzadors prevalents és ben coneguda. La potent Associació de les Sparkassen busca solucions per a sortir incòlumes del tràngol, conscients que alguna cosa han de mudar. Aquesta obra descriu amb detall, secundant-se en els mitjans de comunicació i en les opinions acadèmiques alemanyes, les incògnites de la situació actual, la solució de la qual previsiblement es decidirà l'any 2018. Es mantindrà el model tradicional o veurem una transformació radical d'aquestes institucions com la que vam conèixer a Espanya fa escassos anys?</p> 2023-06-04T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Antoni Serra Ramoneda https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/25 Tres missatges per oblidar-te 2024-03-14T14:07:06+00:00 Anna Pallejà Franquet adreçanovalida@uab.cat <p>Fa mesos que una noia va sortir d’una relació que no és capaç de deixar enrere. Per tal de respondre les preguntes que es fa a ella mateixa i tancar ferides, escriu tres missatges al noi que la va deixar trencada. Els missatges l’ajudaran a reescriure la història des del seu propi punt de vista i a entendre i exterioritzar tot el que li va passar.&nbsp;<em>Tres missatges per oblidar-te</em>&nbsp;parla de l’odi, l’amor, la por i el perdó, sempre des de la sinceritat i l’espontaneïtat que encara conserva una persona jove.</p> <p><em>Tres missatges per oblidar-te</em>&nbsp;ha estat l’obra guanyadora del XIII Premi de Narrativa Breu per a Joves «Caterina Albert» de 2022, convocat per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma de Barcelona.</p> 2023-06-03T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Anna Pallejà Franquet https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/26 De ida y vuelta 2024-03-14T14:17:24+00:00 Laura Pache adreçanovalida@uab.cat Rebeca Martín adreçanovalida@uab.cat Montserrat Amores adreçanovalida@uab.cat <p>En el segle XIX, la premsa il·lustrada es va constituir com un dels mitjans idonis per a la circulació i la difusió d'imaginaris nacionals, capaç de crear un espai d'opinió i de continu diàleg entre les imatges que es generaven en diversos països. En aquest sentit, va anar especialment fèrtil el període cronològic que va donar principi amb l'aliança diplomàtica entre França i Espanya, i va arribar a la seva fi amb la intervenció francesa a Mèxic. França era llavors el centre cultural d'Europa, mentre que Espanya, la metròpoli amb la qual Mèxic havia trencat les seves relacions de subordinació després de proclamar la seva independència en 1821, encara conservava alguns interessos colonials. Així doncs, estem davant un etapa històrica determinant per a la creació, d'una banda, del nou estat liberal espanyol i, per una altra, de la nova República Mexicana.</p> <p>D'anada i tornada. Imatges transnacionals: Mèxic-França-Espanya, 1843-1863&nbsp;és una antologia de textos en llengua espanyola publicats en la premsa il·lustrada dels tres països que mostra un variat ventall d'imatges nacionals d'Espanya i Mèxic, i els seus corresponents reflexos especulars. En aquest procés que va tenir a França com a mediadora, Espanya i Mèxic van intentar bandejar els estereotips forjats al llarg de les dècades anteriors mitjançant uns nous enunciats i una proposta més apegada a la realitat.</p> 2023-06-02T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Laura Pache, Rebeca Martín, Montserrat Amores https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/27 Anuari d'Emprenedoria, Economia i Innovació Social 2021 2024-03-15T09:53:54+00:00 Hector Sala Lorda adreçanovalida@uab.cat Marta-Patricia Aparicio y Montesinos adreçanovalida@uab.cat <p>L'Anuari d'Emprenedoria, Economia i Innovació Social és una col·lecció d'accés obert promoguda i coordinada pel Centre d'Estudis i de Recerca en Emprenedoria i Innovació Social (CREIS), un centre de recerca interdisciplinària per a l'estudi del fenomen de l'emprenedoria i la innovació social, dels factors que el determinen i de l'impacte que els projectes socials susciten sobre l'economia en general i sobre les persones en particular. La col·lecció es planteja l'objectiu de tractar els diferents temes d'interès social des d'un doble vessant. Primer, des d'un punt de vista proper, vinculat al territori, i amb voluntat d'influir en la definició de les polítiques públiques. I segon, proporcionant la mirada àmplia i rigorosa amb què els experts, acadèmics i no acadèmics, poden analitzar aquests problemes, ajudar a comprendre'n l'origen, i indicar com cal gestionar-los i resoldre'ls de la millor manera possible.</p> 2023-06-01T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Hector Sala Lorda, Marta-Patricia Aparicio y Montesinos https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/28 Focus on International Migration 2024-03-15T10:16:57+00:00 Thales Speroni adreçanovalida@uab.cat Clara Piqueras adreçanovalida@uab.cat <p>Aquest número es basa en els textos produïts pels participants de la setmana temàtica sobre Migracions Ambientals organitzada pel CER-M entre el 31 de maig i el 4 de juny de 2021.</p> <p>Focus on International Migration és una col·lecció d’accés obert promoguda i coordinada pel CER-Migracions de la UAB-UB, centre de recerca interdisciplinària per a l’estudi de les migracions internacionals. L’objectiu de la col·lecció és consolidar un espai virtual de divulgació acadèmica que permeti fer arribar a la comunitat científica i al públic general interessat treballs inèdits individuals i col·lectius que suposin rellevants aportacions teòriques, empíriques o metodològiques per a l’estudi de les migracions internacionals.</p> 2023-05-29T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Thales Speroni, Clara Piqueras https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/29 Mercat de l'art, col·leccionisme i museus 2021 2024-03-15T10:43:58+00:00 Ignasi Domènech Vives adreçanovalida@uab.cat Bonaventura Bassegoda Hugas adreçanovalida@uab.cat <p>La nostra intenció amb la realització d’aquesta jornada ha estat crear una plataforma on poder presentar uns resultats de recerca i discutir-los amb comoditat amb tots els diferents sectors vinculats a les arts: universitaris, professionals dels museus, antiquaris, galeristes, marxants, experts, restauradors, col·leccionistes i afeccionats en general. Estem convençuts de la plena complementarietat de tots aquests punts de vista perquè el progrés del col·leccionisme al llarg de la història ha anat sempre en paral·lel a la formació dels museus i a la configuració del coneixement i l’estudi de les arts. Per això, hem cregut en la utilitat d’una jornada en la qual coincidir i compartir informacions i coneixences, amb un format amable i en un lloc d’una forta empremta simbòlica en la història del col·leccionisme a Catalunya com és el Palau de Maricel de Sitges.</p> 2023-05-28T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Ignasi Domènech Vives, Bonaventura Bassegoda Hugas https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/31 Josep Jurch i Ribas 2024-03-15T12:20:43+00:00 Alícia Daufí Muñoz adreçanovalida@uab.cat <p>Josep Jurch (1808-1891), clarinetista i compositor barceloní, va deixar en testimoni unes memòries que posen de manifest quina era l'activitat musical a la Barcelona del vuit-cents. La seva activitat com a intèrpret va estar lligada a les orquestres del Liceo Filodramático de Montesión i del Gran Teatre del Liceu. Així mateix, destaca el seu pas per les cobles d'agrupacions instrumentals que amenitzaven els actes litúrgics i els balls de festes majors. El clarinetista aporta moltes dades que permeten conèixer com s'organitzaven les gires i els viatges, quines plantilles instrumentals utilitzaven, el repertori que interpretaven o, fins i tot, el nom dels integrants d'aquestes. Josep Jurch també va dedicar-se al camp de la composició. L'escriptura de música ballable el va portar a convertir-se en un compositor de renom en aquest àmbit. Les seves obres no només van sonar a Barcelona, sinó que se'n va fer una difusió per tots els pobles de Catalunya on Jurch acudia amb la cobla. Les memòries de Josep Jurch posen en relleu com era l'ofici de músic a la Catalunya del segle XIX: més enllà de la seva faceta com a intèrpret i com a professor de la càtedra de clarinet al Conservatori del Liceu, Jurch també va explorar el camp de la composició i va revolucionar la música ballable del moment.</p> 2023-05-26T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Alícia Daufí Muñoz https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/32 Apunts biogràfics dels Lupresti a la llum d'un dietari familiar 2024-03-15T12:33:51+00:00 Xavier Daufí Rodergas adreçanovalida@uab.cat <p>El dietari manuscrit de la família Lupresti que es presenta en aquest volum representa un valuós document de contextualització que ha servit per assentar les bases que hauran de permetre bastir les biografies de tres músics barcelonins (Plàcido, Domingo i Anton) que, si bé no van desenvolupar una carrera internacional, sí que van tenir una presència destacada en el context musical de la Barcelona de finals del segle XIX i principis del XX. Ultra els grans noms, la història es construeix a partir d'una infinitat de personatges que, tot interactuant entre si, teixeixen un entramat social que resulta imprescindible de conèixer per comprendre en tota la seva profunditat el decurs de la història. És per aquest motiu que el dietari manuscrit dels Lupresti, tot i que no proporcioni la quantitat suficient de dades que permetin l'elaboració de les biografies definitives de Plàcido, Domingo i Anton, resulta ser, certament, una feliç troballa d'una més de les múltiples facetes que conformen la història musical del nostre país i que, per tant, contribuirà a la seva, més completa, comprensió.</p> 2023-05-24T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Xavier Daufí Rodergas https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/33 Experiències docents d'Aprenentatge i Servei a la UAB 2024-03-15T12:40:54+00:00 Diversos autors/res adreçanovalida@uab.cat <p>En aquest nou número d'<em>EINES</em>&nbsp;es presenta un conjunt d'experiències d'aprenentatge i servei (ApS) que s'han portat a terme a la UAB en els darrers anys. Totes són propostes docents innovadores i socialment compromeses, on l'alumnat té l'oportunitat de desenvolupar els coneixements en un context determinat i de manera crítica. Concretament, en aquesta proposta educativa l'alumnat participa en un projecte orientat a resoldre una necessitat real en una comunitat per tal de millorar la qualitat de vida i ambiental d'aquella comunitat. El primer capítol defineix què és l'aprenentatge servei i quins són els beneficis per implementar aquesta proposta educativa a la universitat i explica el procés de la seva implementació i institucionalització d'aquesta a la UAB. El segon capítol se centra en el paper del Grup d'Innovació ApS de la UAB i en el paper que ha jugat en la reflexió, la promoció, l'acompanyament en la implementació de noves experiències d'ApS i l'avaluació. La resta de capítols exposen experiències d'ApS impulsades des de diverses facultats, com les de Biociències, Educació i Veterinària, i detallen amb molta claredat les fases de les propostes, les accions dutes a terme i la valoració que fa l'alumnat de la seva experiència en el projecte. De segur que aquest&nbsp;<em>EINES</em>&nbsp;pot inspirar-vos per innovar en la vostra docència!</p> 2023-05-23T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2023 Diversos autors/res https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/34 Memòries d'una vella boja 2024-03-19T10:35:02+00:00 Blanca Corominas Perálvarez adreçanovalida@uab.cat <p>Una vella passeja sota l'atenta mirada d'aquells que, d'una manera o d'una altra, presumeixen d'haver-la coneguda. El passeig, que esdevé un recorregut vital pels records i les imatges de la seva vida, és una successió de veus que s'alternen i s'entrellacen per dotar de vida un personatge que des de l'inici és condemnat per aquells que l'envolten. Memòries d'una vella boja és una història sobre la incomprensió, els judicis morals que sovint fem guiats pels sentiments abans que per la raó, i sobre la difícil vida d'una dona que, de forma desordenada, anem recomponent línia rere línia, veu rere veu.</p> <p>Aquesta obra ha estat la guanyadora del XII Premi de Narrativa Breu per a Joves «Caterina Albert», atorgat a Cerdanyola del Vallès, el dimarts 27 d'abril de 2021, per un jurat compost per: Núria Esponellà, Albert Forns, Víctor García Tur, Josep Lluís Negreria i Xusa Serra.</p> 2021-03-19T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2024 Blanca Corominas Perálvarez https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/10 «Di qui Spagna et Italia han mostro / chiaro l’onor». Estudios dedicados a Tobia R. Toscano sobre Nápoles en tiempos de Garcilaso 2020-11-19T09:51:10+00:00 Eugenia Fosalba eugeniafosalba@gmail.com Jesús Ponce Cárdenas jmponce@ucm.es Carlos José Hernando Sánchez carlosjosehernando@gmail.com Paola Morossi pamorossi@yahoo.it Flavia Gherardi fgherard@unina.it Simone Albonico Simone.Albonico@unil.ch Gennaro Toscano gennaro.toscano@bnf.fr Joan Bellsolell Martínez jbellsolellmartinez@gmail.com Erika Milburn erikamilburn@libero.it Carmine Boccia bocciac@libero.it Franco Pignatti fpignatti@libero.it Antonio Gargano antgarga@unina.it Veronica Copello ve.copello@gmail.com Paolo Procaccioli noreply@noreply.com Roland Béhar roland.behar@ens.fr Rossano Pestarino rossano.pestarino@unipv.it Maria D’Agostino maria.dagostino@unisob.na.it Amedeo Quondam amedeo.quondam@uniroma1.it Raffaele Giglio raffaele.giglio@unina.it Gáldrick de la Torre Ávalos galdric.t.a@gmail.com <p>Este volumen se publica con la ayuda del Proyecto de Investigación Garcilaso en Italia, estancia en Nápoles (2016-2019), con referencia FFI2015-65093-P del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.</p> 2020-11-20T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2020 Eugenia Fosalba; Jesús Ponce Cárdenas, Carlos José Hernando Sánchez, Paola Morossi, Flavia Gherardi, Simone Albonico, Gennaro Toscano, Joan Bellsolell Martínez, Erika Milburn, Carmine Boccia, Franco Pignatti, Antonio Gargano, Veronica Copello, Paolo Procaccioli, Roland Béhar, Rossano Pestarino, Maria D’Agostino, Amedeo Quondam, Raffaele Giglio; Gáldrick de la Torre Ávalos https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/38 Els 525 llibres del procés 2024-05-22T13:20:08+00:00 Eugeni Giral Quintana adreçanovalida@uab.cat <p>Us presentem un recull de 525 llibres del Procés, dels quals s’ofereix la fitxa bibliogràfica, una referència de l’autor i un breu resum del contingut.</p> <p>Els llibres ressenyats tenen caràcter d’eines de combat i no cal estranyar-se de l’escàs contingut teòric, ja que hi ha un gran predomini de reflexions personals. Més endavant començaran a tenir sentit les memòries dels protagonistes del Procés.</p> 2019-01-01T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2019 Eugeni Giral Quintana https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/1 Amor constante: Quevedo más allá de la muerte 2019-02-25T12:58:26+00:00 Manuel Ángel Candelas Colodrón mcande@uvigo.es Flavia Gherardi flavia.gherardi@unina.it Lia Schwartz lschwartz@gc.cuny.edu Samuel Fasquel samuelfasquel@hotmail.com Héctor Brioso Santos hbrioso@hotmail.com Elena Deanda Camacho edeanda2@whascoll.edu Alain Tourneur alain.tourneur@univ-lille.fr Alessandra Ceribelli alessandra.ceribelli@gmail.com Manuel Ángel Candelas Colodrón mcande@uvigo.es Beatrice Garzelli garzelli@unistrasi.it Federica Cappelli federica.cappelli@unipi.it Álvaro S. Octavio de Toledo y Huerta alvaro.octaviodetoledo@uam.es Randi Lise Davenport randi.davenport@uit.no Francesca Coppola frcoppola@unisa.it Adrián J. Sáez adrian.saez@unine.ch José Manuel Rico García Josemanuel.rico@dfesp.uhu.es Maria Cristina Pascerini mcristina.pascerini@gmail.com <p>El estudio de la recepción de la obra de Quevedo como ‘clásico contemporáneo’ se enriquece hoy con la publicación de una serie de ensayos que, por su propia naturaleza específica y variedad del conjunto, proporcionan y confirman un dato incontrovertible: Quevedo no solo es un modelo literario, sino un arquetipo, de la cultura y del pensamiento; su obra no solo vale como antecedente o hipotexto, sino que funciona como verdadero sistema comunicativo, disponible al uso de las distintas formas de la expresión humana.</p> 2018-12-20T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2018 Autores https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/3 Las relaciones de sucesos en los cambios políticos y sociales de la Europa Moderna 2019-03-20T10:57:08+00:00 admin Publicacions sp.revistes.digitals@uab.cat Henry Ettinghausen ettinghausen@telefonica.net Carmen Espejo carmenes@us.es Francisco Baena carmenes@us.es Carlos H. Caracciolo carlos.caracciolo@ingv.it María Sánchez-Pérez mariasanchezper@usal.es Ana María Maldonado Cuns anaglab@yahoo.es Júlia Benavent julia.benavent@uv.es Augustin Redondo auja.redondo@sfr.fr Marcial Rubio Árquez arquez@unich.it Sagrario López Poza sagrario@udc.es Gabriel Andrés andres@unica.it Manuel Borrego manuel.borrego@univ-fcomte.fr María Moya García mariamoya@ucm.es José A. Ortiz joseaortiz50@yahoo.es Antonio Ángel Valverde Robles aavere@gmail.com Anna Vallugera Fuster annavallugera@hotmail.com Marina Romero Frías marina.romerofrias@gmail.com Sara Caredda sara.caredda@gmail.com Marta Galiñanes Gallén mgallen@uniss.it Erzsébet Hanny zsabus@gmail.com Marta Pilat Zuzankiewicz marta_pilat@yahoo.es Francesca Leonetti francesca.silvia@tiscali.it Daniel M. P. Saraiva danielmpsaraiva@gmail.com Inmaculada Casas Delgado icasas@us.es Pilar González Fandos mpfandos@yahoo.es Mª Eugenia Gutiérrez Jiménez megutierrez@us.es Jorge García jorge.garcia@udg.edu Sònia Boadas sonia.boadas@gmail.com Luc Torres luc.torres@sfr.fr Tonina Paba apaba@unica.it Ricard Expósito Amagat exposito.ricard@gmail.com Isabel Mª González Muñoz isgonm@yahoo.es Xavier Torres xavier.torres@udg.edu R. Consuelo Gonzalo García gonzaloc@paa.uva.es Mercedes Fernández Valladares mvallar@ucm.es Javier Díaz Noci javier.diaz@upf.edu José Afonso da Silva Jr. zeafonsojr@gmail.com <p>La publicación de este volumen colectivo forma parte de las tareas científicas vinculadas al proyecto FFI2011-22929 <em>Diego de Saavedra Fajardo y las corrientes intelectuals y literarias del Humanismo </em>financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Para su publicación ha contado además con la colaboración de la Fundació Universitat de Girona, de los Departamentos de Filología y Comunicación e Historia de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, así como con la colaboración de la Sociedad Internacional para el Estudio de las Relaciones de Sucesos (SIERS).</p> 2015-09-13T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2015 Autores https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/4 Las razones del censor. Control ideológico y censura de libros en la primera Edad Moderna 2019-03-27T12:13:01+00:00 admin Publicacions sp.revistes.digitals@uab.cat Cesc Esteve cesc.esteve@gmail.com María José Vega noreply@uab.cat Iveta Nakládalová noreply@uab.cat Linda Bisello noreply@uab.cat Xavier Tubau noreply@uab.cat Marcela Londoño noreply@uab.cat Consolación Baranda noreply@uab.cat Karine Durin noreply@uab.cat Blanca Vizán noreply@uab.cat Donatella Gagliardi noreply@uab.cat Ramón Valdés Gázquez noreply@uab.cat Simona Munari noreply@uab.cat <p>La publicación de este volumen colectivo forma parte de las tareas científicas vinculadas al proyecto <em>Poéticas cristianas y teoría de la censura en el siglo </em>XVI (FFI2009-10704), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, y al Grup de Recerca Consolidat <em>Poetics and Politics in Early Modern Europe </em>(SGR 2009-0660), financiado por la Generalitat de Catalunya. Ha contado para su elaboración con la Acción Complementaria del MICINN <em>Las razones del censor. El discurso de la intolerancia y la censura en los siglos XVI y XVII</em> (FFI2010-12238-E) y con fondos del programa de «Ajuts a la publicació d’actes de congressos i reunions científiques» de la Universitat Autònoma de Barcelona (ACT2010-18).</p> 2013-09-02T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2013 Autores https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/8 Ficciones en la ficción. Poéticas de la narración inserta (siglos XV-XVII) 2019-04-09T11:02:04+00:00 admin Publicacions sp.revistes.digitals@uab.cat Valentín Núñez Rivera noreply@uab.cat María José Vega noreply@uab.cat Anne Cayuela noreply@uab.cat Antonio Sánchez Jiménez noreply@uab.cat Sergio Fernández López noreply@uab.cat Jesús Gómez noreply@uab.cat Luis Gómez Canseco noreply@uab.cat Antonio Rey Hazas noreply@uab.cat <p>La publicación de este volumen colectivo es el resultado final de la <em>Acción Integrada</em> DGICYT FFI 2011-13098-E, de igual título, que se materializó inicialmente en el <em>Encuentro Internacional El cuento ante el espejo. El relato y sus reflejos</em>, celebrado en la Universidad de Huelva en marzo de 2012.</p> 2013-03-03T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2013 Autores https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/5 Lectura y culpa en el siglo XVI 2019-04-03T10:43:00+00:00 admin Publicacions sp.revistes.digitals@uab.cat María José Vega noreply@uab.cat Gigliola Fragnito noreply@uab.cat Ignacio J. García Pinilla noreply@uab.cat Javier San José Lera noreply@uab.cat Giorgio Caravale noreply@uab.cat Alexandre Vanautgaerden noreply@uab.cat Simona Munari noreply@uab.cat Marie-Luce Demonet noreply@uab.cat Antonio Corsaro noreply@uab.cat Iveta Nakládalová noreply@uab.cat <p class="p1">La publicación de este volumen colectivo forma parte de las tareas científicas vinculadas al proyecto <em>Poéticas cristianas y teoría de la censura</em> (FFI2009-10704), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, y al <em>Grup Consolidat de Recerca Poetics and Politics in Early Modern Europe</em> (SGR 2009-0660). Ha contado para su elaboración con la Acción Complementaria del MICINN “<em>Books are not for Christians: Reading and Guilt in the 16th Century / Leer no es de cristianos: Lectura y culpa en el siglo XVI</em>”. Este libro es el segundo volumen de una trilogía de estudios sobre la censura de libros en la Europa moderna, a cargo del <em>Seminario de Poética del Renacimiento</em> de la Universidad Autónoma de Barcelona. La trilogía se inició con la monografía <em>Reading and Censorship in Early Modern Europe</em> (2010), publicada en esta misma serie con el auspicio de la <em>European Science Foundation</em>, y concluirá con un tercer volumen, titulado <em>Las razones del censor: Censura e Intolerancia en la temprana edad moderna / Understanding the Censor: Censorship and Intolerance in Early Modern Europe</em> (2012).</p> 2012-09-02T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2012 Autores https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/6 Reading and Censorship in Early Modern Europe 2019-04-03T11:42:36+00:00 admin Publicacions sp.revistes.digitals@uab.cat María José Vega noreply@uab.cat Julian Weiss noreply@uab.cat Donatella Gagliardi noreply@uab.cat Gigliola Fragnito noreply@uab.cat Giorgio Caravale noreply@uab.cat Emilio Blanco noreply@uab.cat Robert Archer noreply@uab.cat José Augusto Cardoso Bernardes noreply@uab.cat Rosa Navarro Durán noreply@uab.cat Emily Butterworth noreply@uab.cat Marie-Luce Demonet noreply@uab.cat Roger Chartier noreply@uab.cat Cesc Esteve noreply@uab.cat <p>El Explotatory Workshop <em>Reading and Censorship in Early Modern Europe</em> reunió en la Universitat Autònoma de Barcelona, en diciembre de 2007, a dieciséis investigadores de cinco países europeos. El encuentro fue auspiciado y financiado por la European Science Foundation y organizado por María José Vega y el <em>Seminario de Poética Europea del Renacimiento</em> de la Universitat Autònoma de Barcelona. La publicación de este volumen colectivo ha contado con la colaboración de la <em>European Science Foundation</em> (EW 06-192) y del premio <em>Icrea Acadèmia</em>, y forma parte de las actividades científicas vinculadas al proyecto <em>Poéticas cristianas y teoría de la censura</em> del Plan Nacional de Investigación (FFI2009-10704) y al <em>Grup Consolidat de Recerca Poetics and Politics in Early Modern Europe</em>&nbsp;(SGR 2009-0660).</p> 2010-09-05T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2010 Autores https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/7 Literatura, sociedad y política en el Siglo de Oro 2019-04-05T10:24:41+00:00 admin Publicacions sp.revistes.digitals@uab.cat Eugenia Fosalba eugenia.fosalba@udg.edu Carlos Vaíllo noreply@uab.cat Xavier Tubau xavier.tubau@upf.edu Ana Vian avihe@filol.ucm.es Ines Ravasini i.ravasini@lettere.uniba.it Antonio Peláez pelaezrovira@gmail.com Pedro Ruiz Pérez pruiz@uco.es Sebastian Neumeister seneu@zedat.fu-berlin.de Michel Cavillac m.cavillac@numericable.fr Manuel Borrego manuel.borrego@univ-fcomte.fr Donatella Gagliardi donatella.gagliardi@unical.it Daniel García Vicens danielgarciavicens@gmail.com Georges Güntert geoguent@bluewin.ch Felice Gambin felice.gambin@univr.it Henry Ettinghausen ettinghausen@telefonica.net Valentina Nider valentina.nider@lett.unitn.it Jorge García López jorge.garcia@udg.edu Sònia Boadas Cabarrocas sonia.boadas@gmail.com <p><em>Studia Aurea&nbsp;</em>se fundó, en 2007, con el propósito de ofrecer un instrumento de intercambio científico y de colaboración a los investigadores, y de propiciar una aproximación supradisciplinar a los estudios literarios.</p> <p>Desde 2010, <em>Studia Aurea Monográfica</em>, dirigida por Eugenia Fosalba y María José Vega, publica volúmenes dedicados a analizar, desde diversas perspectivas críticas, los temas y problemas capitales de la investigación más reciente sobre las letras altomodernas.</p> 2010-09-05T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2010 Autores https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/35 Diccionari de sinònims de frases fetes 2024-04-03T10:24:56+00:00 M. Teresa Espinal adreçanovalida@uab.cat <p>Aquest Diccionari de sinònims de frases fetes (DSFF) és un diccionari conceptual i un diccionari d'ús d'expressions lexicalitzades de la llengua catalana, fonamentalment del català contemporani.<br><br>A partir de conceptes proporciona informació gramatical i lingüística referida a frases fetes de naturalesa gramatical diversa. Innova en l'especificació de diverses relacions de sentit (sinonímia, antonímia, inversió argumental i extensió semàntica) i múltiples referències creuades a altres expressions lexicalitzades.<br><br>És el diccionari de frases fetes més complet dels existents en l'actualitat, una obra imprescindible per a docents, traductors i escriptors en general. Inclou 5.500 entrades conceptuals i 15.500 expressions lexicalitzades, les quals es registren en 18.850 fitxes distintes.<br><br>L'edició impresa incorpora un CD-ROM que permet fer múltiples cerques que complementen les funcionalitats de l'obra. Es tracta d'un producte fet l'any 2006 i té uns requeriments de software que ja no s'ajusten a la major part d'equips informàtics actuals.<br><br>Els requisits per a la instal·lació del CD-ROM són: PC compatible 486 a 50 Mhz i 16 Mb de RAM o superior. Lector de CD-ROM. És recomanable utilitzar Windows 2000, ME, NT o XP. També funciona amb Windows 7 de 32 bits. No funciona amb Windows 7 de 64 bits, o superior.<br><br>Per minimitzar aquest problema hem posat a disposició dels usuaris una versió en pdf del llibre de lliure accés (no incorpora el programa inclòs al CD-ROM que acompanya l'edició impresa).<br><br>També hi ha disponible una versió del DSFF en línia de lliure accés que incorpora algunes revisions i modificacions que milloren la segona edició de l'obra impresa: https://dsff.uab.cat/</p> 2004-04-03T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2024 M. Teresa Espinal https://monografies.uab.cat/monografies/catalog/book/36 El Sexisme a la UAB 2024-05-02T09:25:10+00:00 María Jesús Izquierdo adreçanovalida@uab.cat <p>El sexisme persisteix malgrat el continuat esforç d’incorporació social de les dones, i per tant, les danya considerablement. A més, és un sever obstacle per a la maduració de la democràcia, ja que és el principal mecanisme d’exclusió social, si atenem al nombre de persones afectades i a les conseqüències socials que provoca. Al mateix temps, el funcionament de la democràcia depèn del treball que realitzen les dones de cura i atenció a les necessitats humanes immediates. Paradoxalment, encara que és impensable la continuïtat de qualsevol societat si aquesta mena d’activitats no es realitza, es defineixen com activitats personals i no pas com necessitats estructurals del conjunt de la societat. Essent imprescindibles, les activitats de cura no es consideren un problema col·lectiu, sinó més aviat una particularitat de les dones que pot arribar a fer-les poc atractives en tant que treballadores remunerades.</p> 2004-01-01T00:00:00+00:00 Drets d'autor (c) 2004 María Jesús Izquierdo