Quant a l'editorial

El Servei de Publicacions gestiona la producció i distribució dels llibres i de les revistes científiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.

En aquest espai es poden trobar les monografies en accés obert, editades pels departaments, capçaleres de revistes o per autors/ras de la UAB, que per la seva naturalesa s'han editat amb ISBN, i dins de les col·leccions monogràfiques o com a obres fora de col·lecció.

El Servei de Publicacions és un servei de caràcter general que té com a objectius principals donar suport a la docència que es realitza a la Universitat mitjançant la publicació de materials didàctics dirigits a les titulacions que la UAB ofereix als estudiants, contribuir a la difusió de l’activitat científica i tècnica amb la publicació de llibres, revistes científiques i tesis doctorals, i promoure els vincles i la transferència de coneixement entre la Universitat i la societat amb la publicació d’obres de caràcter cultural.