Focus on International Migration

Focus on international migration és una col·lecció d’accés obert promoguda i coordinada pel CER-Migracions de la UABUB, centre de recerca interdisciplinària per a l’estudi de les migracions internacionals. L’objectiu de la col·lecció és consolidar un espai online de divulgació acadèmica que permeti fer arribar a la comunitat científica i al públic general interessat, treballs inèdits individuals i col·lectius que suposin rellevants aportacions teòriques, empíriques i/o metodològiques per a l’estudi de les migracions internacionals.